Domy pomocy społecznej

Na terenie Powiatu Pszczyńskiego znajdują się dwa domy pomocy społecznej:

 • Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych w Pszczynie ul.Warowna 59. Liczba miejsc wynosi 70. /Kobiety – 45 miejsc, mężczyźni 25 miejsc/.

Dyrektor: Teresa Suchta – s. Lidia                                   Tel/fax: 32 210 45 81

 • Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie
  w Pielgrzymowicach, ul. Golasowicka 15. Liczba miejsc wynosi 90./Dziewczęta/

Dyrektor: Ewa Adamuszek                                                  Tel/fax: 32 472 30 07

Koszt utrzymania w 2021 r. wynosi:

 • DPS Pszczyna – 4.053,52 zł./m-c
 • DPS Pielgrzymowice – 3.965,17 zł./m-c

___________________________________________________________________________

Osoby, które:

 • muszą ze względu na wiek chorobę lub niepełnosprawność być objęte całodobową opieką,
 • nie mają możliwości samodzielnego funkcjonowania,
 • rodzina i gmina nie mogą im zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania,

mogą ubiegać się o skierowanie do domu pomocy społecznej.

Tryb postępowania

Osoba ubiegająca się o skierowanie do Domu, zgłasza się do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania, celem skompletowania dokumentacji.  Zebrana dokumentacja konieczna jest do wydania decyzji, która wskaże właściwy dom pomocy społecznej odpowiadający rodzaju schorzenia osoby kierowanej. Ośrodek Pomocy Społecznej wskazuje najbliższy miejscu zamieszkania osoby zainteresowanej, dom pomocy społecznej.

Całość dokumentacji przekazywana jest do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie lub Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, na terenie którego znajduje się Dom.

Domy pomocy społecznej, w zależności od tego, dla kogo są przeznaczone, dzielą się na domy dla:

 1. osób w podeszłym wieku;
 2. osób przewlekle somatycznie chorych;
 3. osób przewlekle psychicznie chorych;
 4. dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie;
 5. dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie;
 6. osób niepełnosprawnych fizycznie
 7. osób uzależnionych od alkoholu.

Przydatne linki: