Asystent osoby niepełnosprawnej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie ogłasza nabór osób chętnych do świadczenia usług asystenta. Usługi asystenta mogą świadczyć: a) osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej; […]

Read more