Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadania Powiatu Pszczyńskiego z zakresu pomocy społecznej – prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie oraz Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadania Powiatu Pszczyńskiego z zakresu pomocy społecznej – prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie oraz Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle […]

Read more

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadania Powiatu Pszczyńskiego z zakresu pomocy społecznej – prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla 40 osób z zaburzeniami psychicznymi lub niepełnosprawnością intelektualną

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadania Powiatu Pszczyńskiego z zakresu pomocy społecznej – prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla 40 osób z zaburzeniami psychicznymi lub niepełnosprawnością intelektualną Ogłoszenie konkursu   Uchwała

Read more

Nabór wniosków

Minister Rodziny i Polityki Społecznej 30 października 2023 r. ogłosił nabór wniosków na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024. O dofinansowanie  w ramach naboru wniosków […]

Read more