Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadania Powiatu Pszczyńskiego z zakresu pomocy społecznej – prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla 40 osób z zaburzeniami psychicznymi lub niepełnosprawnością intelektualną

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadania Powiatu Pszczyńskiego z zakresu pomocy społecznej – prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla 40 osób z zaburzeniami psychicznymi lub niepełnosprawnością intelektualną

Ogłoszenie konkursu

 

Uchwała