Kontakt

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Dworcowa 23
43-200 Pszczyna

Tel/fax. 32 449 01 45
Tel. 32 447 10 82 – dział rodzin zastępczych

e-mail: pcpr@powiat.pszczyna.pl
ePUAP: /pcprpszczyna/SkrytkaESP
www.pcprpszczyna.pl

Godziny pracy:

Poniedziałek: 7.30-17.00

od wtorku do czwartku: 7:30-15:30

piątek: 7:30-14:00

Inspektor Ochrony Danych – Bernadeta Donder
kontakt mailowy do inspektora: iodpusz@wp.pl