Do pobrania

AKTYWNY SAMORZĄD:

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu PFRON Aktywny samorząd w 2018 roku

tabela Aktywny samorząd MODUŁ I

Wniosek Moduł II 2018

Oświadczenie o wysokości dochodu 2018

Zaświadczenie z uczelni 2018

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 2018

MODUŁ I WNIOSKI AKTYWNY SAMORZĄD:

Specyfikacja A1

Specyfikacja A2

Specyfikacja B1, B2

Specyfikacja C2

Specyfikacja c3

Specyfikacja C4

Specyfikacja Obszar D

Wniosek obszar D

Wniosek osoba dorosła – obszary A-C

Wniosek podopieczny – obszary A-C

Zał. nr 1 Oświadczenie o wysokości dochodu

Zał. nr 2 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Zał. nr 4 Oświadczenie pełnomocnika

Zał. nr 5 Zaświadczenie lekarskie A1, A2

Zał. nr 6 Zaświadczenie lekarskie B dysfunkcja narządu wzroku

Zał. nr 7 Zaświadczenie lekarskie B, C2 dysfunkcja narządu ruchu

Zał. nr 8 Zaświadczenie lekarskie C3, C4.doc

Zał. nr 9 Propozycja (oferta) specyfikacji i kosztorysu prorezy C3

Zał. nr 10 Propozycja (oferta) specyfikacji i kosztorysu naprawy protezy C4