Do pobrania

AKTYWNY SAMORZĄD:

obszar A, Zadanie 1 pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu:

Specyfikacja A1

Wniosek osoba dorosła – obszary A-C

Wniosek podopieczny – obszary A-C

Zał. nr 1 Oświadczenie o wysokości dochodu

zał. nr 2 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zał. nr 4 Oświadczenie pełnomocnika

Zaświadczenie lekarskie A1, A2

obszar A, zadanie 2 pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kat. B:

Specyfikacja A2

Wniosek osoba dorosła – obszary A-C

Zał. nr 1 Oświadczenie o wysokości dochodu

zał. nr 2 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zał. nr 4 Oświadczenie pełnomocnika

Zaświadczenie lekarskie A1, A2

obszar B, zadanie 1 pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania:

Specyfikacja B1, B2

Wniosek osoba dorosła – obszary A-C

Wniosek podopieczny – obszary A-C

Zał. nr 1 Oświadczenie o wysokości dochodu

zał. nr 2 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zał. nr 4 Oświadczenie pełnomocnika

Zaświadczenie lekarskie B dysfunkcja narządu wzroku

Zaświadczenie lekarskie B, C2 dysfunkcja narządu ruchu

obszar B, zadanie 2 dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania:

Specyfikacja B1, B2

Wniosek osoba dorosła – obszary A-C

Wniosek podopieczny – obszary A-C

Zał. nr 1 Oświadczenie o wysokości dochodu

zał. nr 2 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zał. nr 4 Oświadczenie pełnomocnika

Zaświadczenie lekarskie B dysfunkcja narządu wzroku

Zaświadczenie lekarskie B, C2 dysfunkcja narządu ruchu

obszar C, zadanie 3 pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne:

Propozycja (oferta) specyfikacji i kosztorysu prorezy C3

Specyfikacja C3

Wniosek osoba dorosła – obszary A-C

Zał. nr 1 Oświadczenie o wysokości dochodu

zał. nr 2 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zał. nr 4 Oświadczenie pełnomocnika

Zaświadczenie lekarskie C3, C4.doc

zał. nr 4 obszar C, zadnie 4 pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne:

Propozycja (oferta) specyfikacji i kosztorysu naprawy protezy C4

Specyfikacja C4

Wniosek osoba dorosła – obszary A-C

Zał. nr 1 Oświadczenie o wysokości dochodu

zał. nr 2 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zał. nr 4 Oświadczenie pełnomocnika

Zaświadczenie lekarskie C3, C4.doc

obszar D pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej:

Specyfikacja D

Wniosek obszar D

Zał. nr 1 Oświadczenie o wysokości dochodu

zał. nr 2 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zał. nr 4 Oświadczenie pełnomocnika

wniosek Moduł II pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym:

Wniosek Moduł II 2018

Zał. nr 1 Oświadczenie o wysokości dochodu

zał. nr 2 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zaświadczenie z uczelni 2018

obszar C, zadanie 2 pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym:

Specyfikacja C2

Wniosek osoba dorosła – obszary A-C

Wniosek podopieczny – obszary A-C

Zał. nr 1 Oświadczenie o wysokości dochodu

zał. nr 2 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zał. nr 4 Oświadczenie pełnomocnika

Zaświadczenie lekarskie B, C2 dysfunkcja narządu ruchu