Do pobrania

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON DO USŁUGI TŁUMACZA JĘZYKA MIGOWEGO LUB TŁUMACZA – PRZEWODNIKA DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ:
AKTYWNY SAMORZĄD WNIOSKI I ZAŁĄCZNIKI:
Obszar A, Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu /dysfunkcja narządu ruchu/
Obszar A, Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy /dysfunkcja narządu słuchu/
Obszar A, Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy /dysfunkcja narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usługi tłumacza migowego/
Obszar A, Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu /dysfunkcja narządu słuchu/
Obszar B, Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania /znaczny stopień lub orzeczenie do 16 r.ż., dysfunkcja narządu wzroku lub dysfunkcja obu kończyn górnych/

Obszar B, Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

Obszar B, Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania /umiarkowany stopień, dysfunkcja narządu wzroku/
Obszar B, Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania /znaczny lub umiarkowany st.; orzeczenie do 16 r.ż.; dysfunkcja narządu słuchu/
Obszar B, Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności
Obszar C, Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
Obszar C, Zadanie 2- pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
Obszar C, Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości
Obszar C, Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości)
Obszar C, Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego
Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej
Wniosek Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym