Do pobrania

Wniosek – Moduł III

AKTYWNY SAMORZĄD:

MODUŁ I – Likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową
Wniosek Moduł A, Zadanie 1- zakup i montaż oprzyrządowania do posiadanego samochodu (dysfunkcja narządu ruchu)

 

Wniosek Moduł I, Obszar A, Zadanie 2 i 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy

 

Wniosek Moduł I, Obszar A, Zadanie 4 – zakup i montaż oprzyrządowania do posiadanego samochodu (dysfunkcja narządu słuchu)

 

Wniosek Moduł I, Obszar B, Zdania 1, 3 i 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (dysfunkcja narządu wzroku lub dysfunkcja obu kończyn górnych lub dysfunkcja narządu słuchu)

 

Wniosek, Moduł I, Obszar B, Zadanie 2- dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

 

Wniosek Moduł I, Obszar B, Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu

 

Wniosek Moduł I, Obszar C, Zdanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

 

Wniosek Moduł I, Obszar C, Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

 

Wniosek Moduł I, Obszar C, Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy kończyny co najmniej na III poziomie jakości

 

Wniosek Moduł I, Obszar C, Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości)

 
 
Wniosek Moduł I, Obszar C, Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego 
 

Wniosek Moduł I, Obszar D- pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (opłata za pobyt dziecka w żłobku, przedszkolu itp.)

 

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym