Projekt „Czas na zmiany”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie w ramach konkursu pod nazwą „Wspieranie lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie śląskim w 2017 roku” […]

Read more