„ABSOLWENT-PRACA-STABILIZACJA kompleksowe wsparcie niepełnosprawnych studentów ostatniego roku oraz absolwentów szkół wyższych w wejściu na rynek pracy ”

Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno- Gospodarczego „KLUCZ” realizuje projekt współfinansowany w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „ABSOLWENT-PRACA-STABILIZACJA kompleksowe wsparcie niepełnosprawnych studentów ostatniego roku oraz absolwentów szkół wyższych […]

Read more

Nabór wniosków

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach informuje, iż ogłoszono nabór wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2022 oraz „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2022. O dofinansowanie wniosków w ramach naboru […]

Read more

FAMILIES

W związku z realizacją  przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie projektu pod tytułem:  „FAMILIES – future abilities for families in rural European communities”, publikujemy drugi Newsletter dotyczący projektu.   2nd NEWSLETTER

Read more

,, Dobry Start”

Z dniem 1 lipca 2021 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął realizację programu „Dobry start”. W związku z powyższym rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz dyrektorzy regionalnych placówek […]

Read more

Razem po sukces

Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie realizuje projekt pn. „Razem po sukces. Aktywizacja osób młodych, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 roku lub będących w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy […]

Read more
1 2 3 18