Świadczenie wspierające

Z dniem 1 stycznia 2024 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1429).
Więcej informacji można uzyskać w linkach umieszczonych poniżej.

Wybrane informacje dot. zasad skladania wniosku o ustalenie poziomu potrzeby wsparcia

Ważne informacje – Świadczenie wspierające / Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach (katowice.uw.gov.pl)

Świadczenie wspierające – krok po kroku – Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Portal Gov.pl (www.gov.pl)