Tłumacz języka migowego online

Tłumacz online jest dostępny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.
W celu pozyskania odpowiedniej informacji połącz się z tłumaczem języka migowego
poprzez komunikator Skype

nazwa użytkownika PCPR Pszczyna