Szkolenie pn. „Rodzicielstwo, wychowanie i tworzenie środowisk skoncentrowanych na rozwiązaniach”.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zaprasza na szkolenie pn. „Rodzicielstwo, wychowanie i tworzenie środowisk skoncentrowanych na rozwiązaniach”.

Podczas szkolenia poruszane będą tematy związane z rodzicielstwem i wychowaniem skoncentrowanym na rozwiązaniach, odpornością psychiczną dzieci i młodzieży, czynnikami wpływającymi na zdolność do radzenia sobie z trudnościami, a także zostaną zaprezentowane przez dr Bena Furmana praktyczne narzędzia i strategie możliwe do zastosowania w pracy z dzieckiem.

Dr Ben Furman jest fińskim psychiatrą i psychoterapeutą, który od lat wykorzystując różne podejścia terapeutyczne (w tym podejście systemowe oraz terapię skoncentrowaną na rozwiązaniach) prowadzi psychoterapię dzieci, młodzieży i ich rodzin.

Szkolenie pn. „Rodzicielstwo, wychowanie i tworzenie środowisk skoncentrowanych na rozwiązaniach” odbędzie się 4-5 grudnia 2023 roku  w godzinach od 9.00-16.00  w siedzibie Muzeum Śląskiego w Katowicach, przy ul. Tadeusza Dobrowolskiego 1.

Szkolenie organizowane jest przez Fundację Pomocy Dzieciom „Ulica” w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

Szczegóły dotyczące szkolenia znajdują się na stronie internetowej  https://moc.niemozliwego.pl/.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, zapewnia bezpłatny udział w szkoleniu zakwalifikowanym rodzicom zastępczym oraz pracownikom systemu pieczy zastępczej.

O zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu zostaną o tym poinformowane drogą mailową.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o wypełnienie załączonego formularza zgłoszenia, przesłanie go mailowo oraz dostarczenie w oryginale w terminie do dnia 01.12.2023 r. do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, ul. Modelarska 10, 40-142 Katowice (z dopiskiem „Szkolenie pn. „Rodzicielstwo, wychowanie i tworzenie środowisk skoncentrowanych na rozwiązaniach” pokój nr 009).

Ewentualne pytania w powyższej sprawie prosimy kierować do Regionalnego Centrum Wsparcia Pieczy Zastępczej, tymczasowo mieszczącego się w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego (Katowice, ul. Modelarska 10),  tel. 32 730 68 54.

Zgłoszenie – szkolenie-1