Asystent osoby niepełnosprawnej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie ogłasza nabór osób chętnych do świadczenia usług asystenta.

Usługi asystenta mogą świadczyć:

a) osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej;

b) osoby z wykształceniem przynajmniej średnim posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

Szczegółowe informacje pod nr tel. 32 449 01 45 w.30 p. Aleksandra Wyrobek.