FAMILIES

W związku z realizacją  przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie projektu pod tytułem:  „FAMILIES – future abilities for families in rural European communities”, publikujemy trzeci Newsletter dotyczący projektu.

3rd NEWSLETTER_polish