PFRON AKTYWNY SAMORZĄD – DOFINANSOWANIE DO WÓZKA INWALIDZKIEGO O NAPĘDZIE ELEKTRYCZNYM

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie informuje, iż Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podjął decyzję o uruchomieniu w bieżącym roku naboru wniosków o dofinansowanie do zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym w ramach Obszaru C, Zadanie 1 programu ,,Aktywny samorząd”. Modyfikacja dokumentu pn. ,,Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu ,,Aktywny samorząd” w 2019 roku” w tym względzie, została przyjęta uchwałą Zarządu PFRON  nr 49/2019 z dnia 17 lipca 2019r.

Wnioski o dofinansowanie przyjmowane będą w PCPR w Pszczynie przy ulicy Dworcowej 23 – w terminie do dnia 31 sierpnia 2019r. Wniosek dostępny jest w zakładce DO POBRANIA na stronie internetowej www.pcprpszczyna.pl

W załączeniu ulotka informacyjna dotycząca warunków dofinansowania do zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.

Szczegółowe informacje o adresatach programu oraz realizowanych formach wsparcia dostępne są na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie www.pcprpszczyna.pl oraz na stronie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych www.pfron.org.pl

ulotka informacyjna Obszar C1