AKTYWNY SAMORZĄD MODUŁ I

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie informuje, iż wnioski o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu Aktywny samorząd Moduł I do likwidacji barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową przyjmowane są w PCPR w Pszczynie do dnia 31 sierpnia 2019r.

Osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o następujące formy wsparcia:

 • pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (osoby z dysfunkcją narządu ruchu; osoby z dysfunkcją narządu słuchu);

ulotka informacja Obszar A1

ulotka informacja Obszar A4

 • pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (osoby z dysfunkcją narządu ruchu; osoby z dysfunkcją narządu słuchu w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego)

ulotka informacja Obszar A2

ulotka informacja Obszar A3

 • pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (osoby z dysfunkcją narządu wzroku; osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych; osoby z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy);

ulotka informacja Obszar B1

ulotka informacja Obszar B3

ulotka informacja Obszar B4

 • dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania;

ulotka informacja Obszar B2

 • pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu;

ulotka informacja Obszar B5

 • pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym;

ulotka informacja Obszar C2

 • pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości);

ulotka informacja Obszar C3

 • pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości);

ulotka informacja Obszar C4

 • pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego;

ulotka informacja Obszar C5

 • pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu lub pod inną tego typu opieką)

ulotka informacja Obszar D

 • pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.

ulotka informacyjna Obszar C1