Ogłoszenie konkursu ofert na zadanie publiczne Powiatu Pszczyńskiego z zakresu pomocy społecznej – prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla 40 osób z zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo

Ogłoszenie konkursu ofert na zadanie publiczne Powiatu Pszczyńskiego z zakresu pomocy społecznej – prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla 40 osób z zaburzeniami psychicznymi

Uchwała nr 968 195 18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

Zaproszenie do składania ofert na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla 40 osób z zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo

Wzór oferty