WNIOSKI PFRON AKTYWNY SAMORZĄD

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie informuje, że zgodnie z ,,Zasadami dotyczącymi wyboru, dofinansowania o rozliczenia wniosków o dofinansowanie w ramach Modułu I i II programu ,,Aktywny samorząd” wnioski z ww. programu składa się w formie elektronicznej w systemie SOW (System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON); wnioski można złożyć w formie papierowej wyłącznie w przypadku wykluczenia cyfrowego Wnioskodawcy.

W związku z powyższym w przypadku składania wniosku w formie papierowej należy dołączyć do wniosku stosowne oświadczenie o wykluczeniu cyfrowym Wnioskodawcy.

Oświadczenie dot. wykluczenia cyfrowego – wnioski Aktywny samorząd