Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa zawiera dane jednostek uporządkowane według tematyki. To zarówno instytucje i organizacje działające na terenie powiatu pszczyńskiego, a także jednostki ogólnopolskie.

Obejmuje przede wszystkim jednostki świadczące bezpłatne porady rodzinne, psychologiczne i pedagogiczne oraz z zakresu pomocy społecznej, praw konsumentów, praw dziecka, praw pacjenta, praw osób niepełnosprawnych, ubezpieczeń społecznych, prawa pracy i prawa podatkowego.

Zawiera także wykaz jednostek, które udzielają bezpłatnej pomocy w rozwiązywaniu problemów alkoholowych i innych uzależnień, przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz w ramach interwencji kryzysowej bezrobotnym i osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

lista_jednostek_nieodplatnego_poradnictwa