Akademia Świadomego Rodzica

Zapraszamy opiekunów zastępczych, do udziału w 12 edycji projektu Akademia Świadomego Rodzica. To 1,5 roczny cykl treningów i warsztatów psychologicznych wzmacniających kompetencje wychowawcze i samoświadomość opiekunów zastępczych.

 

Zjazdy Akademii odbywają się w Zawierciu i Katowicach.

 

Zakres projektu

Rodzicielstwo Zastępcze to wielka odpowiedzialność i trud fizyczny, psychiczny oraz społeczny. Naszym celem jest wsparcie rodzin i opiekunów zastępczych tak, aby byli przygotowywani do wychowywania dzieci z dużym bagażem życiowych doświadczeń, często z różnego rodzaju obciążeniami zdrowotnymi i psychicznymi, zranionych przez najbliższych dorosłych.

W ramach projektu przyglądamy się stylom wychowania i podpowiadamy jak stać się dobrym rodzicem i wychowawcą dla dziecka ze względu na jego styl więzi (z psychologii rozwoju człowieka).

Projekt ma na celu:
– zapobieganie wypaleniu zawodowemu rodziców zastępczych m.in. poprzez wskazywanie ich mocnych stron,
– nabycie oraz ćwiczenie nowo poznanych umiejętności wychowawczych.

Oferujemy rodzicom rodzaj przygotowania, który dedykuje się specjalistom w pracy z drugim człowiekiem. W tym przypadku z dzieckiem z trudną historią własną.

Projekt Akademii Świadomego Rodzica składa się z trzech elementów:

  • Treningi – trzy razy po pięć dni, w tym trening interpersonalny i intrapsychiczny,
  • Zjazdy tematyczne – weekendowe spotkania szkoleniowe(piątek od godz. 15:00 – niedziela do godz.15:00),
  • Superwizja – oferta dla rodziców, którzy chcą kontynuować edukację.

Treningi odbywają się w hotelu pod Zawierciem, a zjazdy weekendowe w Katowicach.

Grupę prowadzić będą dwie Panie psycholog, pracujące na co dzień również z rodzinami zastępczymi i dziećmi pod ich opieką: dr Anna Matyja i mgr Monika Iskierka-Mreńca.

Koszty

Projekt jest niemal w całości finansowany ze środków Fundacji EY (koszty organizacyjne, wynajęcie lokali, materiały szkoleniowe, wynagrodzenia wykładowców). Uczestnicy pokrywają jedynie koszty swoich dojazdów i wyżywienia w czasie trwania treningów (ok 500 zł/os za 5 dni, płacone bezpośrednio do hotelu) oraz koszty podróży i noclegów podczas zjazdów weekendowych (zazwyczaj uczestnicy wynajmują wspólnie pokoje lub się umawiają prywatnie).

  1. W razie ograniczeń finansowych rodzin zastępczych dopuszczamy częściowe dofinansowanie kosztów przez Fundację EY

Opinie dotychczasowych uczestników Akademii Świadomego Rodzica
Tata Łukasz w filmiku:  Fundacja EY – Akademia Świadomego Rodzica – YouTube

„Udział w AŚR traktuje jako niesamowity prezent. Po treningach czuję się jakbym otrzymała dodatkowy zmysł, który pozwala mi patrzeć uważniej na siebie samą i swoje dzieci (mojego męża też ;-)). Nasze spotkania pomogły mi lepiej odczytywać i wyrażać swoje uczucia, być uważniejszą na innych, bardziej rozumieć potrzeby moich domowników. AŚR pozwoliła mi na świadome zobaczenie sytuacji trudnej oczyma dziecka i bezpieczne rozwiązanie jego problemu.” Mama Ewa

 

„Będąc rodzicem zastępczym i rodzicem dziecka niepełnosprawnego występowałam często w roli „rodzica terapeuty”. Przez cały czas czułam, że pomimo wielkiej chęci pomocy i pełni pokładów miłości pełnię rolę mamy jakby odrobinę na ślepo. Teraz już wiem, że robiłam wszystko wówczas jak potrafiłam najlepiej. Nie wiem ile książek musiałbym przeczytać, aby posiąść wiedzę, którą zdobyłam na treningach. Akademia Świadomego Rodzica to przyspieszony kurs świadomości, rozwoju osobistego, treningu kompetencji, uważności i szacunku.” Mama Agnieszka

 

Informacje organizacyjne dotyczące kwalifikacji do 12 edycji Akademii Świadomego Rodzica

Rekrutacja, do której serdecznie zapraszamy rodziny zastępcze, trwa do 30.09.2022!

 

W celu zgłoszenia swojego udziału w projekcie należy wypełnić formularz (dostępny w załączniku i na naszej stronie internetowej:  https://www.ey.com/pl_pl/fundacja/rodzice#tab-02069261564-1) i odesłać mailowo na adres agata.skalec-ruczynska@pl.ey.com do 30.09.2022 r.

 

Dodatkowo elementem kwalifikacji jest krótka rozmowa zapoznawcza online z trenerkami prowadzącymi grupę. Termin rozmowy ustalony zostanie indywidualnie z kandydatem/tką.

Broszura trenerki

Formularz zgłoszeniowy

Ulotka