Informacja dot. wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności / stopniu niepełnosprawności

Informujemy, iż wnioski o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności / stopniu niepełnosprawności należy składać do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku
ul. B. Chrobrego 39. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie nie jest organem właściwym do przyjmowania i rozpatrywania ww. wniosków.