Bon turystyczny

W związku z przygotowanym projektem Ustawy o Polskim Bonie Turystycznym niezwykle istotne jest, aby dane osobowe były dokładne i bezbłędnie przekazanie Staroście na potrzeby przyznania Polskiego Bonu Turystycznego dla osób uprawnionych i dzieci z pieczy zastępczej z prawem do stosownego dodatku z programu „Rodzina 500+”, zarówno przy zasileniu inicjalnym, jak i przy zasileniach przyrostowych. Zgodnie z prośbą  Dyrektora Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej dane osobowe wprowadzane  do zestawienia i przed przekazaniem służbom wojewody powinny być zweryfikowane w możliwie najszerszym zakresie. Na tej podstawie zasadnym jest  przeprowadzenie weryfikacji i aktualizacji w zakresie danych osobowych określonych w art. 26 projektu Ustawy o Polskim Bonie Turystycznym z dnia 19 czerwca 2020 r .

W związku z powyższym prosimy o wypełnienie załączonego formularza oraz odesłanie na adres: maria.twardzik@pcprpszczyna.pl lub dostarczenie do siedziby PCPR do dnia 9 lipca 2020r.

formularz