Zostań rodzicem zastępczym

Rodziny zastępcze zapewniają opiekę dzieciom w najtrudniejszych dla nich chwilach. Stale potrzeba nowych rodzin zastępczych. Jeżeli ich brakuje, dzieci trafiają do placówek opiekuńczych, a te nigdy nie zastąpią domów.

Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Powiecie Pszczyńskim poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziców zastępczych dla dzieci, które nie znajdują w swoim domu właściwej opieki.

Aktualnie w powiecie pszczyńskim opieką w 87 rodzinach zastępczych (41 niespokrewnionych, 37 spokrewnionych i 9 zawodowych) oraz trzech rodzinnych domach dziecka otoczonych jest 145 dzieci. Potrzeby w zakresie tworzenia nowych rodzin zastępczych są wciąż aktualne.

– Każde dziecko pragnie miłości i bezpieczeństwa. Niestety, nie wszystkie mogą na to liczyć. Dlatego chcemy zachęcić wszystkich, którzy są gotowi wziąć na siebie obowiązki, jakie wiążą się z byciem rodzicem zastępczym do kontaktu z Organizatorem Rodzinnej Pieczy Zastępczej w powiecie pszczyńskim – mówi Damian Cieszewski, wicestarosta pszczyński.

Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej, czyli jednostka organizacyjna Powiatu Pszczyńskiego, która zajmuje się pozyskiwaniem i wspieraniem rodzin zastępczych na naszym terenie, deklaruje pomoc w całym procesie rekrutacji.
– Zadaniem rodziny zastępczej jest zapewnienie opieki i wychowania dzieciom w systemie rodzinnym oraz w atmosferze sprzyjającej prawidłowemu rozwojowi dzieci – mówi Katarzyna Motyka, kierownik Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej w powiecie pszczyńskim. – Osoby decydujące się na zostanie rodziną zastępczą mogą liczyć m.in. na profesjonalne i kompleksowe wsparcie naszych specjalistów – psychologów, pedagogów, koordynatorów, radcy prawnego, którzy pomogą sprostać nowym wyzwaniom. Oferujemy także szkolenia oraz grupy wsparcia. Opiekun zastępczy otrzymuje pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka, w wysokości odpowiedniej do sprawowanej formy opieki – dodaje.

Bycie rodzicem zastępczym nie jest równoznaczne z adopcją. To tymczasowa forma pieczy nad dzieckiem, którego rodzice nie mogą sprawować nad nim bezpośredniej opieki. Z chwilą, gdy rodzice biologiczni uporają się ze swoim problemami, dzieci mogą wrócić do swoich domów. Jeśli nie jest to możliwe po uregulowaniu sytuacji prawnej dziecka jest ono zgłaszane do przysposobienia. Niestety, nie wszystkie dzieci mają szansę na znalezienie rodziny adopcyjnej, wówczas muszą pozostać w rodzinie zastępczej aż do momentu ich usamodzielnienia.

Rodzicami zastępczymi mogą zostać osoby będące w zawiązku małżeńskim, ale również samotne. Nie mogą być karane, muszą przejść badania psychologiczne i stosowne szkolenie.

Wszystkie zainteresowane osoby mogą zgłosić się do siedziby Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Pszczynie przy ul. Wiśniowej 2a lub zadzwonić pod nr tel. 32 449 35 14.

Więcej informacji na stronie:

https://orpz.pl/