Wnioski PFRON 2021r.

Informujemy, iż wnioski ze środków PFRON będą przyjmowane od 04.01.2021r. Prosimy osoby, które będą ubiegać się o dofinansowanie do: turnusów rehabilitacyjnych, likwidacji barier technicznych, architektonicznych oraz w komunikowaniu się, aby składały wnioski drogą pocztową lub do skrzynki PCPR. Wnioski te można składać do 31.03.2021, przy ich rozpatrywaniu nie bierze się pod uwagę kolejności złożenia, zatem nie ma konieczności składania ich w pierwszych dniach stycznia. Mamy nadzieję, że przestrzeganie tych zasad ochroni nas wszystkich przed zachorowaniem.