Proceduy załatwiania spraw

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, iż w związku z panującym nadal poważnym  zagrożeniem epidemiologicznym będziemy w dalszym ciągu stosować się do procedur załatwiania spraw, które zostały przyjęte w dniu 12 marca 2020 r.

Mając na względzie wspólne bezpieczeństwo prosimy Państwa o dalsze stosowanie się do aktualnie obowiązujących zasad.

Ponadto chcielibyśmy poinformować, iż wprowadzone procedury ochronne nie zaburzyły działalności PCPR. Na bieżąco przyjmujemy wnioski, wydajemy decyzje, zapewniamy wsparcie psychologiczne, prawne i socjalne (telefonicznie, mailowo, za pomocą skypa)  oraz terminowo realizujemy zobowiązania finansowe.

Informujemy również, iż po podjęciu przez Radę Powiatu w dniu 22 kwietnia 2020 r. Uchwały dotyczącej podziału środków PFRON zostaną rozpatrzone wnioski osób niepełnosprawnych.
Centrum przystąpiło również do realizacji kolejnego programu PFRON wspierającego uczestników ośrodków, które zawiesiły swoją działalność w związku z coronawirusem- szczegółowe informacje w aktualnościach na stronie internetowej PCPR.

Przypominamy, iż wprowadzenie procedur chroni Państwa a także pracowników PCPR przed zarażeniem w trakcie załatwiania spraw.