AKTYWNY SAMORZĄD MODUŁ II

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie informuje, iż od 01.09.2020r. przyjmowane są wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu ,,Aktywny samorząd” Moduł II do pomocy w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. Wnioski mogą być składane w formie elektronicznej za pośrednictwem SOW (Systemu Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON) lub w formie papierowej do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie, ul. Dworcowa 23.

Termin przyjmowania wniosków w ramach Modułu II upływa z dniem 10 października 2020r.

Poniżej druk wniosku. Druk dostępny jest również na stronie SOW /www.sow.pfron.org.pl/

Wniosek AS MII (P) 2020

Zał. nr 1 Oświadczenie o wysokości dochodu 2020

Zał. nr 2 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zał. nr 3 Zaświadczenie z szkoły, uczelni 2020

Zał. nr 5 do Oświadczenia wnioskodawcy Moduł II