Ogłoszenie konkursu ofert na zadanie publiczne Powiatu Pszczyńskiego z zakresu pomocy społecznej – prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych

Zaproszenie do składania ofert na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych

Uchwała nr 966 195 18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

Ogłoszenie konkursu ofert na zadanie publiczne Powiatu Pszczyńskiego z zakresu pomocy społecznej – prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych

Wzór oferty