,, Dobry Start”

Z dniem 1 lipca 2021 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął realizację programu „Dobry start”. W związku z powyższym rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz dyrektorzy regionalnych placówek […]

Read more

Razem po sukces

Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie realizuje projekt pn. „Razem po sukces. Aktywizacja osób młodych, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 roku lub będących w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy […]

Read more

FAMILIES

W związku z realizacją przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie projektu pt. ,,FAMILIES – future abilities for families in rural European communities”, publikujemy ulotkę dotyczącą projektu. Ulotka – PCPR Pszczyna

Read more