PILOTAŻOWY PROGRAM PFRON ,,AKTYWNY SAMORZĄD” MODUŁ II – dofinansowanie nauki na poziomie wyższym dla osób niepełnosprawnych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie informuje, iż w tut. Centrum przyjmowane są wnioski o dofinansowanie do pomocy w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, dla osób niepełnosprawnych legitymujących się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Dofinansowanie dotyczy opłaty za naukę (czesne) oraz dodatki na pokrycie kosztów kształcenia (również dla osób, które nie opłacają czesnego).

Warunkiem uzyskania wsparcia jest nauka w szkole wyższej lub w szkole policealnej lub w kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Wnioski w ramach Modułu II przyjmowane są w siedzibie PCPR w Pszczynie przy ul. Dworcowej 23 od dnia 3 września 2018r. do dnia 10 października 2018r. dla wniosków dotyczących roku szkolnego/akademickiego 2018/2019.

Wszelkie informacje o programie dostępne są na stronie www.pcprpszczyna.pl oraz www.pfron.org.pl

 Kierunki działań oraz warunki brzegowe AS 2018

Zaświadczenie-z-uczelni-2018

Zał.-nr-1-Oświadczenie-o-wysokości-dochodu-7

zał.-nr-2-Informacja-o-przetwarzaniu-danych-osobowych

Wniosek-Moduł-II-2018