Ogłoszenie konkursu ofert na zadanie publiczne Powiatu Pszczyńskiego z zakresu pomocy społecznej – prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie

Ogłoszenie konkursu ofert na zadanie publiczne Powiatu Pszczyńskiego z zakresu pomocy społecznej – prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

Uchwała nr 967 195 18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

Zaproszenie do składania ofert na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie

Wzór oferty