Do pobrania

WNIOSEK Moduł I program ,,Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”
1. wersja wniosku w języku polskim
2. wersja pomocnicza wniosku w języku ukraińskim
WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON DO USŁUGI TŁUMACZA JĘZYKA MIGOWEGO LUB TŁUMACZA – PRZEWODNIKA DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ:
WNIOSKI AKTYWNY SAMORZĄD 2022
Obszar A, Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (dysfunkcja narządu ruchu)
Obszar A, Zadanie 2 i 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy
Obszar A, Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (dysfunkcja narządu słuchu)
Obszar B Zadanie 1,3, 4 pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania
Obszar B, Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach sprzętu elektronicznego i oprogramowania
Obszar B, Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu
Obszar C, Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
Obszar C, Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
Obszar C, Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne tj. protezy kończyny co najmniej na III poziomie jakości
Obszar C, Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości)
Obszar C, Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego
Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (opłata za pobyt dziecka w żłobku, przedszkolu itp.)
Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym