AKTYWNY SAMORZĄD MODUŁ I

AKTYWNY SAMORZĄD MODUŁ I – Likwidacja bariery transportowej, likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym, likwidacja barier w poruszaniu się, pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki […]

Read more