POMOC OFIAROM NIENAWIŚCI

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” w 2022 roku pomaga osobom będącym ofiarami na tle m.in.: narodowościowym, etnicznym, orientacji seksualnej, wyznania, koloru skóry, statusu społecznego, każdym innym, jeśli są prześladowani za „inność” Takie […]

Read more