Modułu II programu ,,Aktywny samorząd”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie w związku z realizacją pilotażowego programu PFRON ,,Aktywny samorząd” informuje, iż tut. Centrum otrzymało środki finansowe z PFRON-u na realizację wypłat w semestrze zimowym 2016/2017 do pomocy w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym dla osób niepełnosprawnych (legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności).
W poniższym załączniku przedstawione są zasady dofinansowania w ramach Modułu II programu ,,Aktywny samorząd” w 2016r.:    zarządzenie