Projekt ,, Razem przeciw przemocy w rodzinie”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie zakończyło realizację projektu ,, Razem przeciw przemocy w rodzinie”. Projekt współfinansowany był ze środków budżetu Województwa Śląskiego w ramach konkursu pod nazwą „Wspieranie lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie śląskim w 2016 roku”.

Dzięki pozyskanym środkom udało się nam przedstawić spektakl profilaktyczny pt. ,, Przyszłość?” w 8 szkołach gimnazjalnych, 1300 uczniów.

„Przyszłość?” to prawdziwa historia opowiedziana w formie spektaklu teatralnego dotycząca tego czym są pasje, marzenia i jak je realizować. Widowisko pokazuje, że to my kreujemy naszą rzeczywistość, a uzależnienia mogą nas pozbawić takiej możliwości.

W ramach projektu zorganizowano również zajęcia profilaktyczne i rozwojowe dla dzieci i młodzieży wychowujących się w pieczy zastępczej.”

Zajęcia ,,Zacznij od siebie” były prowadzone w formie warsztatowej. Uczestnicy zajęć-wychowankowie CWDiR „Przystań” przygotowywali scenariusz spektaklu poruszającego problem wykluczenia społecznego spowodowanego agresją i uzależnieniem. W trakcie warsztatów uczestnicy mieli możliwość trenowania umiejętności rozwiązywania konfliktów, ćwiczenia asertywności, zapoznali się także ze skutkami uzależnień od narkotyków i alkoholu.

Uwieńczeniem spotkań  było powstanie filmu ,,W Maciejowym Świecie”.