Program ,,Aktywny samorząd” w 2024 roku

Informujemy, że 29.01.2024 r. na stronie internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zostały udostępnione ,,Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu ,,Aktywny samorząd” w 2024 roku oraz aktualny tekst jednolity programu, po zmianach wprowadzonych przez Radę Nadzorczą PFRON.

Poniżej treści aktualnych dokumentów programowych:

Treść programu Aktywny samorząd 2024

2024 Kierunki_dzialan_oraz_warunki_brzegowe_w_2024_roku_2 (

Wnioski o dofinansowanie do Modułu II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym na semestr letni roku szkolnego/akademickiego 2023/2024 przyjmowane będą od 01.03.2024 r. do 31.03.2024 r.
Wnioski o dofinansowanie do Modułu I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową przyjmowane będą w okresie od 01.03.2024r. do 31.08.2024r.
Aktualne druki wniosków o dofinansowanie w 2024 roku w programie ,,Aktywny samorząd” będą dostępne od 01.03.2024 r. w siedzibie PCPR w Pszczynie; na stronie internetowej PCPR w zakładce DO POBRANIA oraz w systemie SOW.
W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem tel. 32 449 01 45 wew. 27