Ogłoszenie wyników konkursu ofert na realizację zadania Powiatu Pszczyńskiego z zakresu pomocy społecznej

1. Uchwała Nr 1280/292/23 w sprawie wyboru oferty na realizację zadania Powiatu Pszczyńskiego z zakresu pomocy społecznej – prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie

Załącznik nr 1 do uchwały nr 1280/292/23

2. Uchwała Nr 1281/292/23 w sprawie wyboru oferty na realizację zadania Powiatu Pszczyńskiego z zakresu pomocy społecznej – prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych

Załącznik nr 1 do uchwały nr 1281/292/23

3.Uchwała Nr 1282/292/23 w sprawie wyboru oferty na realizację zadania Powiatu Pszczyńskiego z zakresu pomocy społecznej – prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla 40 osób z zaburzeniami psychicznymi lub niepełnosprawnością intelektualną

Załącznik nr 1 do uchwały nr 1282/292/23