Świadczenie poradnictwa prawnego dla  mieszkańców powiatu pszczyńskiego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na usługę:  „ Świadczenie poradnictwa prawnego dla  mieszkańców powiatu pszczyńskiego”.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Załączniki Nr 2-5 do zapytania ofertowego