Nabór wniosków

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach informuje, iż ogłoszono nabór wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023 oraz „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023.

O dofinansowanie  w ramach naboru wniosków mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego, szczebla gminnego lub powiatowego w terminie do dnia 10 listopada 2022 r. (decyduje data wpływu).

Szczegółowe informacje o programie można znaleźć na stronie:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1416,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-pn-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2023

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1418,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-pn-opieka-wytchnieniowa-edycja-2023