Dofinansowanie do wypoczynku

Osoby chcące skorzystać z dofinansowania do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej proszone są o składanie wniosków w terminie do dnia 30.11.2022.

Tak jak dotychczas przy ustaleniu wysokości dofinansowania będzie analizowana liczba noclegów poza miejscem zamieszkania dziecka.

Do wniosku należy dołączyć faktury za pobyt zawierające takie informacje jak:

  • imię nazwisko, adres rodziny zastępczej,
  • koszt pobytu dziecka na wypoczynku,
  • czas pobytu dziecka na wypoczynku,

wniosek o dofinansowanie do wypoczynku