Społeczność siłą rozwoju – rozwój usług opiekuńczych na terenie objętym LSR Ziemia Pszczyńska

Powiatowe Centrum Pomocy w Pszczynie informuje, iż Hospicjum Św. Ojca Pio w Pszczynie  podpisało umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego na realizację projektu pn. „Społeczność siłą rozwoju – rozwój usług opiekuńczych na terenie objętym LSR Ziemia Pszczyńska” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020  (Europejski Fundusz Społeczny).

Okres realizacji projektu: 3 lipca 2017 – 31 grudnia 2018 roku.

Projekt umożliwi objęcie opieką osób niesamodzielnych, zależnych, starszych w ich domach. Będzie to łącznie 33 osoby z terenów wiejskich powiatu pszczyńskiego (bez miasta Pszczyna), Bieruń, Bojszowy, Wyry, Orzesze, Ornontowice. Pomoc ta jest kompleksowa i całkowicie bezpłatna. Opieka sprawowana jest w okresach 3 miesięcznych. Maksymalny czas opieki dla jednej osoby niesamodzielnej to pól roku.

Wszelkie informacje dostępne są na stronie internetowej w zakładce Niesamodzielni oraz w aktualnościach- adres strony: http://hospicjumojcapio.pless.pl

 

ZAPRASZAMY DO ZGŁASZANIA OSÓB NIESAMODZIELNYCH DO OBJĘCIA OPIEKĄ W DOMACH