AKTYWNY SAMORZĄD – MODUŁ I

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie informuje, iż do dnia 30 sierpnia 2017 roku przyjmowane będą wnioski w ramach pilotażowego programu PFRON ,,Aktywny samorząd” Moduł I dot. likwidacji barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych.

Obszary i zadania programu realizowane w 2017 roku:

Obszar A, Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

Obszar A, Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kat B.

Obszar B, Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego i oprogramowania

Obszar B, Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

Obszar C, Zadanie 2 –pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Obszar C, Zdanie 3 – pomoc w zakupie protez/y kończyn/y, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne ( co najmniej na III poziomie jakości)

Obszar C, Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protez/y kończyn/y, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości)

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (opłata za pobyt dziecka w żłobku, przedszkolu itp.)

 

Decyzje w sprawie przyznania i wysokości dofinansowania podejmowane będą w dwóch terminach:

I termin – po 15 czerwca 2017 roku – dla wniosków złożonych do dnia 15 czerwca 2017

II termin – po otrzymaniu drugiej transzy środków PFRON na realizację programu (ostatni kwartał 2017 roku), dla wniosków złożonych po 15 czerwca 2017 roku