Rekrutacja do Programu ,,Opieka wytchnieniowa”- edycja 2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie prowadzi rekrutację do Programu ,, Opieka wytchnieniowa”- edycja 2019 finansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Szczegółowe informacje w załączonym pliku.

Program Opieka wytchnieniowa- edycja 2019

Wniosek

Zał. nr 2 -RODO