Projekt ,, Rozwój usług społecznych na terenie LSR Ziemi Pszczyńskiej”

Informujemy, iż Hospicjum św. Ojca Pio w Pszczynie będzie realizować od 01.09.2020r do 31.08.2021r. projekt ,, Rozwój usług społecznych na terenie LSR Ziemi Pszczyńskiej” współfinansowany z EFS w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.  Celem Projektu jest wzrost dostępności i jakości usług opiekuńczych poprzez sprawowanie opieki higienicznej, pielęgnację zaleconą przez lekarza, pomoc psychologiczną i konsultacje rehabilitacyjne. Szczegółowe informacje w załączonym dokumencie.

Projekt ,, Rozwój usług społecznych na terenie LSR Ziemi Pszczyńskiej”