Projekt ,, Razem dla seniorów”

FUNDACJA IB POLSKA będzie realizowała projekt ,, Razem dla seniorów – nowe usługi społeczne dla seniorów w Tychach, Bieruniu, Lędzinach, Imielinie, Bojszowach, Chełmie Śląskim i Kobiórze” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny).

Celem projektu jest zbudowanie systemu wsparcia dla osób niesamodzielnych 60+ oraz ich otoczenia.

Projekt skierowany jest do osób niesamodzielnych 60+ i ich otoczenia z gmin: Tychy, Kobiór, Bieruń, Lędziny, Bojszowy, Imielin, Chełm Śląski.

W ramach projektu realizowane będą:

– usługi asystentury dla osób niesamodzielnych;

– wsparcie w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania z wykorzystaniem teleopieki;

– dzienne usługi opiekuńcze prowadzone w klubie seniora – 30 miejsc;

– wsparcie dla opiekunów faktycznych w formie warsztatów, szkoleń, poradnictwa;

– centrum wolontariatu.

Wsparciem objętych zostanie min. 80 osób w ciągu 34 miesięcy. Przyznanie danych form wsparcia zależne będzie od zdiagnozowanych potrzeb uczestników. Klub seniora otwarty będzie 5 dni
w tygodniu przez 5h dziennie. Wszystkie osoby objęte usługą asyst. i usługami opiekuńczymi będą mogły być równocześnie uczestnikami klubu seniora, co będzie działaniem komplementarnym mając na celu przeciwdziałanie osamotnieniu i izolacji osób starszych.

Zainteresowane osoby mogą uzyskać dodatkowe informacje w siedzibie fundacji Internationaler Bund Polska,
ul. Edukacji 11; 43-100 Tychy, telefonicznie  32 219 10 10 (pn.-pt.: w godz. 7-15), e-mail: cistychy@gmail.com lub na stronie: http://tychy.ib-polska.pl/ .

Formularz zgłoszeniowy do pobrania poniżej.

Projekty na rzecz seniorów