Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej

Uchwała nr 20/ 6 /18 w sprawie wybory oferty na realizację zadania Powiatu Pszczyńskiego z zakresu pomocy społecznej- prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla 40 osób z zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo
Uchwała nr 19/ 6 /18 w sprawie wybory oferty na realizację zadania Powiatu Pszczyńskiego z zakresu pomocy społecznej- prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie
Uchwała nr 18/ 6 /18 w sprawie wybory oferty na realizację zadania Powiatu Pszczyńskiego z zakresu pomocy społecznej- prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych