Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadania Powiatu Pszczyńskiego z zakresu pomocy społecznej – prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie oraz Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadania Powiatu Pszczyńskiego z zakresu pomocy społecznej – prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie oraz Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych

ogłoszenie konkursu 

Uchwała