Informacja MODUŁ II ,,AKTYWNY SAMORZĄD” 2015r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie w związku z realizacją pilotażowego programu PFRON ,,Aktywny samorząd” informuje, iż tut. Centrum otrzymało środki finansowe z PFRON-u na realizację wypłat w semestrze zimowym 2015/2016 do pomocy w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym dla osób niepełnosprawnych (legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności).

Środki finansowe pozostałe do wykorzystania z I transzy: 1.680,70 zł oraz środki otrzymane w ramach II transzy, po zgłoszonym zapotrzebowaniu: 44.522,29 zł. Łączna kwota na realizację wypłat dla Wnioskodawców w II transzy wynosi: 46.202,99 zł.

W poniższych załącznikach przedstawione są zasady dofinansowania w ramach Modułu II programu ,,Aktywny samorząd” w 2015 r.

Zarządzenie nr 9 z dn. 25.11.2015r. kierownika PPCR zmieniające zarządzenie nr 5 z dn. 12.05.2015 w sprawie zasad określania dofinansowania w ramach Modułu II pilotażowego programu Aktywny samorząd

Zarządzenie Nr 5/2015 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie z dnia 12 maja 2015r. w sprawie zasad określania dofinansowania w ramach Modułu II pilotażowego programu PFRON „Aktywny samorząd” w 2015r.