Dofinansowanie do wypoczynku

Osoby chcące skorzystać z dofinansowania do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej proszone są o jak najszybsze składanie wniosków na ten cel.

Tak jak dotychczas przy ustaleniu wysokości dofinansowania będzie analizowana liczba noclegów poza miejscem zamieszkania dziecka.

Do wniosku należy dołączyć faktury za pobyt zawierające takie informacje jak:

  • imię nazwisko, adres rodziny zastępczej,
  • koszt pobytu dziecka na wypoczynku,
  • czas pobytu dziecka na wypoczynku,

wniosek o dofinansowanie do wypoczynku

Po zebraniu i analizie wniosków będzie podjęta decyzja o wysokości przyznania dofinansowania.