Aktywny Samorząd MODUŁ II

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie informuje, iż wnioski o w ramach Moduł II programu (pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym) dot. roku szkolnego/akademickiego 2016/2017 przyjmowane są w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie w terminie od dnia 2 marca 2017 r. do 30 marca 2017 r.

Poniżej wzór wniosku:

Wniosek Moduł II

Oświadczenie o wysokości dochodu

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Zaświadczenie z uczelni