„Program wyrównywania różnic między regionami III” w 2020 roku

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuję, iż Powiat Pszczyński został zakwalifikowany do uczestnictwa w 2020 r. w „Programie wyrównywania różnic między regionami III”.


Obszary programu, które będą realizowane w 2020 r.:

  1. obszar A- zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych,
  2. obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
  3. obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;
  4. obszar D – likwidacja barier transportowych,
  5. obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;
  6. obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych

Wnioski dot. obszarów B, C, D, F i G wraz z wymaganymi załącznikami można  składać
w terminie od dnia 02 stycznia 2020 r. do dnia 14 lutego 2020 r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie, ul. Dworcowa 23.

Wnioski zarządców w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych dotyczące obszaru A programu oraz samorządów gminnych i powiatowych oraz organizacji pozarządowych dotyczące obszaru E programu, przyjmowane będą w terminie do 1 grudnia 2019 r.
do 30 listopada 2020 roku
bezpośrednio do oddziału PFRON w Katowicach,
Pl. Grunwaldzki 8-10/8 zgodnie z Zasadami dotyczącymi wyboru, dofinansowania i rozliczania projektów dotyczących obszaru E programu (procedury realizacji i załączniki).

Procedury realizacji programu oraz wnioski są dostępne na stronie www.pfron.org.pl.